Voor mij persoonlijk was het ook een bewogen jaar. Naast wat privé zaken, was het zakelijk ook “even schakelen”. DigiState Lietuva dat even grotendeels op pauze moest, de switch naar thuiswerken (Al ging die binnen mijn bedrijf redelijk vanzelf) en het zo goed mogelijk helpen van klanten om door te kunnen gaan met hun automatisering. Helaas heb ik ook wat klanten gezien die deze crisis niet hebben overleefd. Omdat zij werkzaam waren in een branche die hard werd getroffen. Ik gun deze klanten en alle medewerkers veel mooie nieuwe kansen het komende jaar!

En ook was het een heel mooi jaar. Ik heb veel nieuwe mensen ontmoet die mij en mijn onderneming echt verder hebben geholpen. Ik noem daarbij in het bijzonder Tessa Smits en Simon Bakker.

Bij DigiState hebben wij mooie nieuwe klanten mogen verwelkomen, hebben wij een mooie clientcase ontwikkeld samen met ValueCare topgeregeld door (Renee Coert en Maartje Kuperus) en hebben wij veel mensen geholpen met een goede thuiswerkplek door Cloud migraties en VOIP bellen. Want bereikbaarheid is belangrijk en daarbij moet het niet uitmaken of je een vast toestel, een mobiel of een laptop hebt. Al deze mensen werken nu thuis alsof ze op kantoor zijn (Nou ja, wellicht alleen aan de keukentafel in plaats van een bureau).

En nu is het bijna 2021.. Wordt het een jaar waarin we de crisis achter ons kunnen laten? Misschien. Het wordt in ieder geval een jaar waar ik heel erg positief tegenaan kijk! Een jaar waarin ik hoop nog veel meer fijne mensen te ontmoeten, nog meer mooie samenwerkingen te starten.

Binnen DigiState wordt het een jaar waarin we meer content gaan creëren (men gaat meer van ons horen) en gaan we intern een slag maken op het gebied van sales en CRM. Ik heb er zin in!

Met wie moet ik in 2021 zeker een (virtueel) kopje koffie drinken?

Ik gun mijn volgers hele fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!