Over webhosting, ondernemen en alles wat me dwars zit.

Categorie: ISPConnect (Pagina 1 van 2)

Afscheidsblog penningmeester – “Het was volstrekt logisch dat ik volmondig ‘ja’ zei”

Het was ongeveer eind 2011 dat ik gevraagd werd door Vince van Domburg om in het bestuur van ISPConnect te komen. Daarvoor had ik als lid vaak ideeën over hoe het anders kon. Het was dus volstrekt logisch dat ik volmondig “Ja” zei. Ik had nu immers de kans om actief iets met deze ideeën te doen.

Mijn functie werd “Algemeen bestuurslid”. Ik trad in april 2012 tegelijk aan met o.a. Gerben van Leeuwen (Argeweb). Al snel verliet Andre van Vliet(Solidhost) als secretaris het bestuur en nam ik zijn functie over. Dat heb ik een paar maanden gedaan, waarna de toenmalige penningmeester het te druk kreeg met andere bezigheden. Ik heb toen het penningmeesterschap overgenomen en ik werd “Penningmeester a.i.” . Ik had plezier in het penningmeesterschap en had al vrij snel de ambitie om het penningmeesterschap te blijven voeren, waar de rest van het bestuur en de leden tijdens de ALV mee instemden.

Al snel tijdens mijn aantreden beslisten we dat het roer om moest. Wij wilden van ISPConnect echt een serieuze, inspirerende branchevereniging maken. We schaften de bestuursvergoedingen af en namen een directeur aan. Simon begon parttime. Ik ben samen met Simon snel op zoek gegaan naar financiële impulsen om te kunnen zorgen dat Simon meer tijd kreeg om een partnerprogramma op te starten. Dit partnerprogramma zou ons later helpen om financieel gezond te zijn en te blijven. In de afgelopen 6 jaar is de begroting vervijfvoudigd!

Ik ben in het bestuur voornamelijk verantwoordelijk geweest voor de organisatorische kant van de vereniging. Ik betaalde natuurlijk de rekeningen en hield toezicht op het financiële beleid. Maar ook was ik vaak betrokken bij het organiseren van de ALV’s en andere evenementen en hielp ik Simon waar mogelijk.

Daarnaast hebben we de afgelopen 6 jaar hard aan de weg getimmerd met mooie projecten. Projecten waar ik zelf nauw bij betrokken ben geweest zijn: De Algemene Voorwaarden, de SLA blueprint en de geschillencommissie. Maar ook andere projecten als de AbuseIO, Holland Strikes Back, oprichting DINL en de Cloud IT Academy zijn projecten waar wij als ISPConnect heel erg trots op mogen zijn! Deze projecten zijn tot stand gekomen dankzij het bestuur, de leden en onze partners.

Ik heb mij altijd ingezet voor de vertegenwoordiging van de kleine en middelgrote hoster. Ik wilde (en wil) dat ISPConnect een vereniging is voor alle hosters. De grote hosters hebben andere belangen dan de kleine en middelgrote hosters. Ik weet zeker dat Mark Scholten (SinnerG) als nieuwe bestuurder zijn functie hierin met verve zal vervullen.

Ik heb met hele goede en inspirerende mensen in het bestuur gezeten, waaronder Lennert den Teuling (PCExtreme), Gerben van Leeuwen (Argeweb), Wido Potters (BIT Internet), Yom Schutte, Frans ter Borg (Quanza Engineering), Steven Mohamedajoeb (Hostnet) en Henri de Jong (Mijndomein). Deze mensen hebben er stuk voor stuk aan bijgedragen dat ISPConnect is geworden wat het nu is. Ik heb heel veel geleerd van deze mensen. Een speciale band heb ik met Simon Besteman, die naast directeur van ISPConnect ook een persoonlijke vriend is geworden.

Zes hele mooie jaren als bestuurder bij een hele mooie, inspirerende vereniging. En toen was het ineens 18 december 2018. Met een brok in mijn keel sprak ik de ALV toe. Die brok kwam niet door het afscheid; ik ben en blijf altijd beschikbaar voor ISPConnect om te helpen en mee te denken waar nodig. Die brok kwam ook niet door het vertrouwen; ik draag nu het financiële stokje over aan Xander Slootweg (Oxxa). Ik weet dat hij het financiële beleid op een geheel eigen en positieve wijze zal gaan voortzetten. Die brok in mijn keel kwam omdat ik het werken voor zo’n mooie en inspirerende branchevereniging toch een beetje zal gaan missen.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij en in ISPConnect. Wie weet komt er in de toekomst nog een mooie bestuurlijke functie langs binnen onze mooie branche. Maar eerst ga ik mij nu richten op mijn eigen hostingbedrijf, DigiState, met binnenlandse en buitenlandse activiteiten.
De branche kan niet meer om ISPConnect heen. Wij zijn een belangrijke stakeholder geworden voor zowel de politiek als de media. Elk ISPConnect lid kan er trots op zijn dat hij deel uit maakt van onze vereniging! Ik wens ISPConnect alle goeds voor de toekomst. Met het huidige bestuur en de leden gaat dat zeker lukken.

En ik blijf een trots lid!

Hartelijke groet,

Marin Heideman
Voormalig penningmeester ISPConnect
Eigenaar DigiState

Waarom Jong ISPConnect een goed idee is.

Jong ISPConnect, een nieuw initiatief van branchevereniging ISPConnect. Toen onze directeur Simon Besteman met dit idee naar ons (het bestuur) kwam stond ik er wat sceptisch tegenover.  Moeten wij dit wel doen? Wij zijn een brancheclub, wij zijn er toch al voor iedereen inclusief de “jongeren” ? Ook de jonge medewerkers zijn altijd welkom geweest op onze evenementen.

Maar toen we het beter gingen uitwerken zag ik de potentie en de mogelijkheden. Ik schreef op deze blog ooit een artikel dat het zo droevig is gesteld met het ICT Onderwijs. Dit artikel werd zelfs door meerdere sites overgenomen. Via ISPConnect hebben wij vanuit DINL meerdere oplossingen voor dit probleem opgezet, waaronder de “Cloud University” Echter, met Jong ISPConnect trekken we (een deel van) de oplossing nog iets dichter naar huis/het hostingbedrijf toe.

Elk bedrijf heeft wel jonge medewerkers of stagiaires in dienst. Vaak zijn het prima IT’ers. Zeker als ze zichzelf wat hebben aangeleerd. Maar wat vaak mist, is de specifieke kennis van de hostingsector: Welke hostingbedrijven doen er toe? Welke typen hostingbedrijven zijn er te vinden in de branche? Wie is de SIDN? Wat doet een domeinregistrar? Het zijn ook niet de eerste vragen waar je je als werkgever op richt. Veel belangrijker is dat de medewerker snapt hoe het er in het bedrijf aan toe gaat, wie de klanten zijn en wat hun vragen zijn. Dus dit soort vragen worden vaak onbeantwoord gelaten.

Toch is het wel erg fijn als de nieuwe (jonge) medewerkers een mogelijkheid hebben om die kennis te vergaren. En dan niet door even wat op internet op te zoeken of door het aan de werkgever te vragen, maar door eens een presentatie te zien van een Domeinregistrar of een paneldiscussie van verschillende hosters mee te maken. Deze zaken zijn over het algemeen niet interessant voor de “Doorgewinterde hoster” maar wel voor deze nieuwkomers.

En daarom is Jong ISPConnect zo’n goed idee. Jong ISPConnect spijkert deze jonge medewerkers volledig bij over al deze branchegerelateerde zaken. Als werkgever(ISPConnect lid) hoef je alleen maar je medewerker een paar uurtjes te missen voor de Jong ISPConnect bijeenkomst, die over het algemeen nog wordt vergezeld met een barbecue of een borrel. En dit laatste is toch ook echt iets wat bij onze branche hoort, dat willen we deze jonge deelnemers toch ook niet onthouden?\

De eerste bijeenkomst is op 31 augustus tijdens Tech-Together. Ik gaf hier ook al een interview aan over Jong ISPConnect.

Bestuurder van ISPConnect: (bijna) een fulltime baan!

ISPLogoDEFMensen vragen mij weleens “Heb je als ondernemer wel tijd om in het bestuur van een branchevereniging te zitten?” Het simpele antwoord is “Nee”, die tijd heb ik helemaal niet. Er gaat heel veel tijd zitten in die functie. Toch maak ik die tijd graag vrij omdat ik het heel belangrijk vind om iets te doen voor de branche. Ik ben zelf al vanaf dag 1 lid van ISPConnect. Zeker in de beginjaren had ik veel kritiek op het beleid van de vereniging. Toen ik in 2012 gevraagd werd voor een plek in het bestuur, kon ik niet anders dan “Ja” zeggen. Ik had altijd kritiek en nu had ik de kans om er ook daadwerkelijk wat aan te doen.

Ik ben trots op de vereniging, trots op wat wij de afgelopen 2,5 jaar dat ik bestuurder was  hebben bereikt. En dat heb ik uiteraard niet alleen gedaan maar samen met mijn medebestuurders en onze directeur Simon Besteman. Enkele voorbeelden van zaken die wij (samen met onze partners) hebben geïnitieerd zijn: DINL, Cloud University, Holland Strikes Back dag  en nog veel meer. En, niet geheel onbelangrijk, organiseren wij leuke evenementen voor onze leden. Ik zie hierin dus een duidelijke professionalisering van de vereniging en van de branche.

Zelf ben ik penningmeester, naast het bezig zijn met de groei van de vereniging heb ik dus ook nog mijn handen vol aan de dagelijkse (financiële) gang van zaken. Zeker met ons goed groeiende partnerprogramma komt hier veel bij kijken.

Alle bestuurders doen dit overigens geheel belangeloos, we declareren zelfs geen kilometers.

Toch is het, ondanks het harde werken, weleens moeilijk te verkroppen dat er soms weleens onterechte, persoonlijke kritiek is, terwijl ik weet hoe hard ieder bestuurslid werkt.  Hiermee wil ik uiteraard niet zeggen dat wij niet open staan voor kritiek, integendeel alle kritiek op het beleid is welkom daarvoor zijn wij een branchevereniging. Dit kan altijd in persoonlijke vorm worden overgebracht (voor ieder lid heb ik de koffie klaar staan) of tijdens een ALV.

Niet alles wat wij doen is voor elk lid van toepassing, ook niet ieder lid krijgt alles mee wat wij doen. Communicatie en contact is daarin zeer belangrijk, ik wil me dan ook echt inzetten om dat de komende tijd meer op te gaan pakken, samen met onze directeur.

We hebben ook echt input nodig. Ik roep dan ook eenieder op om kritiek te leveren, ideeën aan te brengen of om gewoon eens een kop koffie met mij te drinken. Ik ben trots op onze branchevereniging en wil graag dat onze gehele branche dat is!

Gelukkig groeit onze vereniging hard, sluiten veel bedrijven zich aan als lid en zien de voordelen van een goede, stabiele branchevereniging. Naast dat er veel persoonlijke voordelen te behalen zijn, krijg je via ons ook een stem binnen bijvoorbeeld DINL. Ik hoor om mij heen dat veel leden zich ook actiever willen inzetten door bijvooebeeld deel te nemen aan commissies. Door dergelijke zaken weet ik dat wij op de goede weg zijn!

Dus: Nee, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om bestuurder te zijn, maar ik blijf het (als de leden het daarmee eens zijn) voorlopig nog met veel passie en plezier doen!

Droevig gesteld met het ICT onderwijs

ictopleidingAls ondernemer geef ik weleens een gastcollege op een MBO ICT afdeling. Elke keer valt me weer op hoe droevig het eigenlijk is gesteld met het ICT onderwijs in Nederland. De technologieën die de leerlingen op school krijgen voorgeschoteld wijken erg af van de praktijk. De hostingbranche is al helemaal een “vergeten”  branche in Nederland. Ik vind dat zaken als DNS, “hoe werkt e-mail?” en virtualisatietechnieken verplichte kost moeten zijn op een ICT opleiding. Ook is het bedroevend te noemen dat er prima onderwezen wordt in Windows Servers, maar Linux wordt maar matig gegeven op de scholen. Ik ben er voorstander van om Linux juist als basis te laten dienen voor het onderwijzen in servertechnieken.

De docenten die voor de klas staan zijn vaak praktijkmannen die 10 jaar geleden werkzaam waren in de branche en de technieken van toen proberen over te brengen op de huidige lichting studenten.

Kortom, hoog tijd dat hier wat gaat veranderen. Als wij als hostingbranche goed geschoold personeel willen, kunnen we dit niet alleen overlaten aan de huidige ROC’s. We zullen zelf in moeten grijpen. Mede daarom zitten de brancheverenigingen(ISPConnect en DHPA) met diverse partners om tafel om te kijken hoe wij hier op in kunnen springen. Hoe kunnen wij zorgen dat de ICT opleidingen op het gebied van hosting naar een wat hoger niveau getild kunnen worden?

Ik roep hierbij in ieder geval de ROC’s op om eens wat meer praktijkmensen naar binnen te halen voor bijvoorbeeld gastcollege’s Zo wordt bij studenten in ieder geval de interesse gewekt van de hostingbranche en zijn zij wat meer op de hoogte van de huidige technieken en systemen. Premier Rutte heeft deze oproep
overigens ook al eens aan de branche gedaan.

ISPConnect: Jaarlijkse ALV

ISPLogoDEFAfgelopen Donderdag vond de jaarlijkse ALV van ISPConnect plaats. Gezien de stroomversnelling waar ISPConnect sinds 2 jaar in zit, hebben we vaak 2 ALV’s op jaarbasis. Het is dus enigszins een routine. Toch is het als bestuurder altijd weer spannend. Worden alle voorstellen  goedgekeurd? Zijn de leden het eens met het financiële beleid? Kortom: Voeren wij als bestuur wel het juiste beleid uit? Van mij als penningmeester wordt verwacht dat ik de begroting van het nieuwe jaar weer toelicht en goedkeuring vraag aan de leden. Kortom, routine, maar toch wel spannend.

Zoals een gewoonte is in onze branche was het gewoon een gezellige vergadering. De ALV was niet heel druk bezocht (kwam wellicht ook door het tijdstip: 10:00 in de ochtend). Maar degene die er waren, waren zeer actief betrokken.

Ik ben er zeer trots op dat de aanwezige leden het unaniem eens zijn met ons voorstel voor de geschillencommissie. Een werkgroep van enkele actieve leden hebben er de afgelopen tijd hard aan gewerkt om dit voorstel in elkaar te zetten, en het resultaat is er!

Ook konden wij ons panel van experts presenteren. Een panel van enkele experts op diverse vakgebieden die vraagstukken van leden zullen gaan beantwoorden op ons forum. Denk hierbij aan vragen over bedrijfsovernames, juridische vragen, HR, Marketing etc. Dit is echt een stukje meerwaarde voor onze leden.

Ook qua financiën zitten we goed, de begroting voor 2014 is goedgekeurd. Deze biedt weer veel ruimte voor goede dingen voor de branche, maar zeer zeker ook voor weer enkele mooie evenementen!

Zo’n ALV geeft mij als bestuurder het idee dat we op de goede weg zijn. Dat alle tijd die wij er insteken goed terecht komt. Ik ben bestuurder geworden om de vereniging naar een hoger niveau te tillen, het doet me goed om te zien dat dat ook het lukt. Zodra mijn termijn als bestuurder erop zit, moet ISPConnect echt een begrip in de branche zijn. Met minder neem ik geen genoegen!

WHD 2014

whd2014

Zoals elk jaar was er weer de WHD. Toch is dat geen reden om een editie over te slaan. Ik vind dat elke webhoster hier aanwezig hoort te zijn, de laatste trends en ontwikkelingen kun je natuurlijk van de bekende nieuwssites halen maar het netwerken, in contact komen met de branche dat gebeurt elk jaar in Rust, Duitsland.

De lokale initiatieven (WHD.local) zijn lang niet zo populair als WHD.Global. Wel is dat voor de kleine, beginnende hoster ook een mooie gelegenheid om de harde kern van de branche (waar ik mezelf ook wel toe reken) te ontmoeten.

Nieuw dit jaar is dat Hostingcon naar Europa komt. Hostingcon is het wereldwijde hostingevent dat altijd in de VS werd georganiseerd. Voor Hostincon Europe heeft men Amsterdam uitgekozen. Ik ben dus erg benieuwd wat dit in oktober gaat brengen!

Ook voor ISPConnect doen wij altijd goede zaken op dergelijke evenementen. Onze directeur is altijd aanwezig om met mogelijke partners en nieuwe leden te spreken. Natuurlijk staan wij als bestuur ook altijd open voor een leuk gesprek!

ISPConnect BBQ een groot succes!

ISPLogoDEFAfgelopen Woensdag (28 augustus) hebben wij de ISPConnect – WHT BBQ georganiseerd. We hadden gerekend op ca. 60-70 aanmeldingen. Op het laatste moment hebben wij de BBQ bestelling nog bij moeten stellen omdat er maar liefst 157 aanmeldingen waren!

Naast ruimte om te netwerken, eten en drinken hadden we ook een aantal sprekers uitgenodigd. Zo gaf Wido den Hollander van PCExtreme een zeer interessante lezing over Storage voor cloudplatformen.

Toen Domenico Consoli (WHT) en Simon Besteman een tijdje terug koffie gingen drinken om de BBQ vorm te geven vroegen zij zichzelf af: “Wat vinden wij slecht op de gemiddelde BBQ wat beter moet?” Het antwoord was eenduidig: “Het eten”. Daarom is besloten om de jongens van BBQ4You in te huren. Deze komen met een mega BBQ en zorgen voor een echte goede Amerikaanse BBQ.

Dit was ook het moment om onze nieuwe huijsstijl te presenteren. De afbeelding bovenaan deze post is het nieuwe logo geworden, ook hier zijn wij zeer trots op!

Wij van het ISPConnect bestuur kijken terug op een zeer geslaagd event, en laat dit het begin van een mooie traditie zijn!

De strategie van ISPConnect (2)

Mijn collega-bestuurder Gerben van Leeuwen blogde al eerder over de strategie van ISPConnect. Hij beschreef hoe wij enkele sessies hebben gehouden om de stratiegie van ISPConnect te kunnen bepalen. Wij willen een vereniging worden waarvan elke hoster in Nederland gewoon lid MOET zijn. Het moet vanzelf sprekend zijn: Eerst even langs de KVK, dan inschrijven bij ISPConnect.

Zo’n vereniging zijn we niet zomaar, we moeten een weg inslaan die ons van een vereniging met een hobby- en feest imago naar een professionele branchevereniging brengt. Ik hoor veel leden nog zeggen dat wij een in zichzelf gekeerde vereniging zijn. In de tweede helft van 2013 gaan wij dit veranderen. De marketingsessies nu zijn inderdaad een interne aangelegenheid, maar die gaan er wel voor zorgen dat wij straks een professionele branchevereniging met veel potentie zijn!

v.l.n.r. Gerdien Dalmulder, Simon Besteman, Marin Heideman

v.l.n.r. Gerdien Dalmulder, Simon Besteman, Marin Heideman

Vorige week hebben wij een nieuwe sessie gehad, tijdens deze sessie zijn wij enkele punten uit de eerdere sessies concreet gaan maken, en dat is waar het leuk wordt! Nu zie je ook echt de ideeën concreet worden, inclusief deadlines en actieplannen!

Onze leden zullen snel dingen gaan merken. Ik kan nog niet teveel verklappen maar houdt rekening met veel nuttige, informatieve sessies en informatie die leden kunnen helpen bij hun eigen succes.

Ik wist vooraf niet dat het zo nuttig kan zijn (en ook leuk!) om dergelijke sessies te houden. Ik bruis van enthousiasme en vertel onze leden en potentiele leden heel graag welke richting we op gaan! Dat gaan we ook doen, op 28 Augustus zal er een ISPConnect bijeenkomst zijn waar wij onszelf opnieuw op de kaart zetten.

Er is eigenlijk ook geen reden om niet lid te worden van ISPConnect. Een aspirant lidmaatschap is namelijk geheel gratis! Dan wordt je vanzelf uitgenodigd voor 28 augustus. Inschrijven kan via de website.

Dus: Save the date: 28 augustus ISPConnect relaunch!

Communicatie voor dummies?

think it about

Toen ik nog geen bestuurslid was van de Vereniging ISPConnect Nederland, had ik vaak commentaar, ik was een “kritisch lid”. Ik had vooral als commentaar dat de vereniging zo weinig communiceerde. Toen ik gevraagd werd als bestuurslid kon ik natuurlijk geen nee zeggen. Als ik nee zou hebben gezegd zou ik ook geen commentaar meer mogen leveren. Nu was mijn kans om ook daadwerkelijk iets te doen.

Nu ik eenmaal bestuurslid ben, zie ik hoe lastig het is om een goede communicatie op te zetten. Het lijkt zo simpel. Maar als je als bestuurders (let wel, een vrijwillige functie van ondernemers die daarnaast meer dan een fulltime baan hebben) druk bent met het maken en uitwerken van plannen voor de vereniging, schiet het er in alle enthousiasme bij in om de  leden daar snel over te informeren.

Gelukkig gaan we daar in 2013 verandering in brengen. We gaan alle mogelijkheden aanboren (Social Media, Nieuwsbrieven, persoonlijke gesprekken met onze directeur) om die communicatie beter op te zetten.

En ik draag daar graag mijn steentje aan bij!

WHD.local 2012

Hij was er weer, de local editie van World Hostingdays. Amsterdam was de eerste in de rij van Budapest, Moskou, Kopenhagen, Londen, Madrid en Keulen. WHD.local is het kleinere broertje van WHD.Global dat elk jaar in Maart in Duitsland is. Een dag op de .local bestaat voornamelijk uit veel presentaties. Daar werd o.a. het PPA panel van parallels gepresenteerd waarover ik eerder blogde.

Persoonlijk vind ik het netwerken het belangrijkst. De “harde kern” van de Nederlandse Webhostingindustrie kent elkaar en ontmoet elkaar op dergelijke bijeenkomsten. Een perfecte gelegenheid om even bij te praten maar ook om zaken te doen. Ikzelf was er dit keer met 2 petten op. Natuurlijk uit naam van DigiState, maar ook als bestuurslid van Vereniging ISPConnect Nederland. Namens ISPConnect waren ook voorzitter Yom Schutte en mede-bestuurslid en fanatiek blogger Gerben van Leeuwen aanwezig.

Natuurlijk wordt het geheel afgesloten met een borrel op locatie en vervolgens nog ergens in het centrum van Amsterdam. Maar door andere verplichtingen in de avond en de volgende dag heb ik dat niet mee kunnen maken.

Elke hoster in Nederland zou hier aanwezig moeten zijn. Toegang is gratis (voor bekenden in de branche) en je kunt er zoveel contacten mee opdoen! Ik ben er in ieder geval weer een stuk wijzer van geworden!

« Oudere berichten

© 2024 Marin Heideman’s BLOG

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑