Sinds de oprichting ben ik met DigiState lid van de vereniging ISPConnect Nederland. Het doel van deze vereniging is het behartigen van de belangen van ISP’s (Internet Service Providers).

Ik ben altijd een kritisch lid geweest. Zodra ik iets vond schuwde ik het niet om dit publiekelijk te roepen. Ik vond het belangrijk dat de vereniging altijd voortvarend te werk zou blijven gaan.

In november 2011 werd ik gevraagd of ik interesse zou hebben om plaats te nemen in het bestuur. Ik vind, dat wanneer je kritisch bent naar het bestuur toe, je ook niet weg zou moeten lopen wanneer de mogelijkheid zich aandient om iets te kunnen doen. Dus ik besloot op dit aanbod in te gaan.

Sinds de laatste ALV (12 april 2011) ben ik samen met 2 anderen (Gerben van Leeuwen van Argeweb en Jaap Harmsma van Munt Internet) toegetreden tot het bestuur van vereniging ISPConnect Nederland.

Mijn doel binnen het bestuur zal voornamelijk zijn dat ik me richt op de communicatie. Met name de interne communicatie. Ik vind dat een vereniging pas door kan groeien als de huidige 100% tevreden zijn. De vereniging doet goede dingen maar de lede moeten hier meer van horen. Ik zie het als mijn taak om de interne informatiestroom op gang te brengen.